Menu

Szybsze składanie i rozliczanie wniosków za pomocą portalu OASE

Od jesieni 2019 roku PNWM wysyła wszystkie decyzje finansowe wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal OASE. W związku z tym prosimy wnioskodawców, których wnioski opracowywane są bezpośrednio przez biuro PNWM w Warszawie lub Poczdamie – nie za pośrednictwem jednostki centralnej – o składanie od 2020 roku wszystkich wniosków i rozliczeń tylko poprzez portal OASE.

więcej

„Zachować pamięć 2020” – program dotacyjny PNWM na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej, często jest tematem polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz szósty oferuje specjalny program dotacyjny na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

więcej

Trójstronne spotkania młodzieży z udziałem krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji

Nowość! Od tego roku w ramach realizacji projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją istnieje możliwość wnioskowania o dofinansowanie całej podróży młodzieży z kraju trzeciego, także w przypadku projektów odbywających się w Polsce.

więcej

Kampania #StolenMemory

PNWM wspólnie z Arolsen Archives po raz pierwszy umożliwia polsko-niemieckim i trójstronnym grupom młodzieży udział w kampanii #StolenMemory, w ramach której młodzi ludzie będą mieli okazję analizować biografie ofiar nazistowskich prześladowań. W tym celu Arolsen Archives udostępniają dokumenty zgromadzone w swoich archiwach/zbiorach oraz ponad 3000 przedmiotów (tzw. Effekten).

więcej

Program wspierania: Eksperyment wymiana 2020. STE(A)M w międzynarodowej wymianie młodzieży

Posiadają Państwo doświadczenie w zakresie STE(A)M lub poszukują nowych tematów dla wymiany polsko-niemieckiej? W ramach programu wspierania „Eksperyment Wymiana” PNWM zachęca młodych ludzi, aby wspólnie, podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań, zajęli się tematami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii czy techniki. Zachęcamy do składania wniosków do 31 marca 2020 roku!

więcej

Eksperyment Wymiana – polsko-niemiecka giełda kontaktów dla szkół i organizacji w dziedzinie STE(A)M

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) we współpracy z Klubem Młodego Odkrywcy (KMO), programem koordynowanym przez Centrum Nauki Kopernik, zapraszają edukatorów z Polski i Niemiec do udziału w seminarium kontaktowym, które odbędzie się od 28 do 31 maja 2020 roku w Warszawie. Spotkanie posłuży nawiązaniu kontaktów i współpracy oraz poznaniu metod realizacji projektów STEAM w wymiarze międzynarodowym.

więcej

Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium kontaktowe 2020

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów szkół z Polski, Niemiec i Ukrainy, zainteresowanych realizacją trójstronnych wymian szkolnych/pozaszkolnych na seminarium kontaktowe, które odbędzie się od 6 do 9 marca 2020 roku w kompleksie pałacowo-konferencyjnym w Krzyżowej.

więcej

„Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży” – seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży

„Dialog Anna Malinowski” zaprasza od 27 do 30 marca 2020 roku do Karpacza na seminarium specjalistyczne dla organizatorów międzynarodowej wymiany młodzieży „Poczucie własnej wartości w międzynarodowej wymianie młodzieży”.

więcej

Europeans for peace

Program „Europe for Peace” skierowany jest do podmiotów organizujących wymiany dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela. Celem organizowanych projektów powinno być zwiększenie zaangażowania młodych ludzi na rzecz praw człowieka i wartości demokratycznych. Projekty mogą być bi-, tri- lub nawet multilateralne i przeznaczone dla uczestników w wieku od 14 do 27 lat. Temat przewodni obecnej edycji to „Celebrate diversity”. Termin przesyłania wniosków mija 20 stycznia 2020 roku.

więcej

#2amongmillions – indywidualna wymiana młodzieży

NOWOŚĆ! W ramach programu #2amongmillions Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje indywidualne spotkania: młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin.

więcej

Polsko-niemieckie spotkanie partnerskie

Federalne Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ e. V.) zaprasza razem z polsko-niemieckim tandemem Wellenbrecher i Brodnicki Dom Kultury przedstawicieli placówek edukacji kulturalnej i animacji kultury z Polski i Niemiec na polsko-niemieckie spotkanie partnerskie. Spotkanie to odbędzie się od 21 do 23 lutego 2020 roku w Gdańsku.

więcej

Szkolenie „Nieograniczony wzrost na ograniczonej planecie? — ekologiczne granice Ziemi”

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative zaprasza na polsko-niemieckie szkolenie dla edukatorów zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) oraz transformatywnego uczenia się, które odbędzie się od 7 do 10 lutego 2020 roku w Trebnitz (Niemcy). Szkolenie jest częścią cyklu „Odwaga do zmian, odwaga do działania” wspierajcego transgraniczną wymianę wiedzy i doświadczeń.

więcej

Wyższe stawki dofinansowania

W związku z podwyższeniem budżetu PNWM przez rządy RP i RFN wszystkie polsko-niemieckie projekty wymiany realizowane w 2019 roku mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości pełnych stawek zryczałtowych PNWM.

więcej

Drukuj stronę

KALENDARZ PROJEKTÓW